Aikataulu

Hankkeen aikataulu riippuu Kruunuvuorenrannan yleisestä rakentumisaikataulusta sekä viime kädessä Helsingin kaupunginhallinnon suhtautumisesta hankkeelle soveltuvan tontin varausmahdollisuuteen Kruunuvuorenrannan alueelta. Keskusteluja kaupungin kanssa on tähän mennessä käyty ensisijaisesti Haakoninlahti 2:n alueella sijaitsevista tonteista.