Kustannusarvio ja alustava rahoitussuunnitelma

Kohteen alustava kustannusarvio ja tavoitehinta on määritelty ARA tuotannon vuokra- ja asumisoikeusasuntojen keskimääräisen hankintahinnan perusteella[1], joka vuosina 2012-2014 pääkaupunkiseudulla on ollut noin 3500 euroa/asm2. Tämän lisäksi on huomioitava ylimääräisten yhteistilojen kustannukset (n. 15-20% kokonaiskustannuksista) eli n. 500-700 euroa/asm2 sekä rakennuskustannusten yleinen kehitys tulevina vuosina. Hankkeen alustavaksi kustannusarvioksi kaikille tiloille (liiketilat mukaan lukien) vuoden 2015 hinnoilla on laskettu 20 - 25 miljoonaa euroa, jota hankkeen edetessä ja tarkemman kustannusarvion valmistuttua tarkennetaan ja tarvittaessa korjataan lopullisen tila- ja rahoitussuunnitelman sekä rakennusaikaisen valvonnan pohjaksi. Asukkaiden omarahoitusosuuden lisäksi, hankkeen rahoittamiseen on tarkoitus hakea:

  • ARA:n takauslainaa ja/tai ARA:n korkotukilainaa valtion täytetakauksella
  • Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustusta senioriasuntoihin
  • Edellä mainittuja tukevaa lisärahoitusta, joka täsmentyy tulevissa rahoitusneuvotteluissa

[1] Ara.fi