Musketöörikorttelin hallinto

Kortteli on tarkoitus rakennuttaa pääosin osuuskunta- tai osaomistusasunnoiksi, mutta tarpeen mukaan tätä voidaan täydentää muilla asumismuodoilla. Tämä täsmentyy tulevissa rahoitusneuvotteluissa.

Asukasvalinnoissa yhtenä tärkeänä päämääränä olisi taata se, että yhteisössä on joka hetkellä riittävän laaja ikäjakautuma, mikä on edellytys keskinäisen avun toimivuudelle ja että asukkaiksi tulevat myös jakavat tämän tavoitteen. Helsinkiläisten kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden on tarkoitus heijastua yhteisön rakenteessa ja toiminnoissa.

Lapsiperheiden asukasvalinnoissa haluamme, mikäli lait ja muut säädökset sen julkisen tuen kohteissa mahdollistavat, antaa etusijan perheille joiden omaisia tai läheisiä asuu korttelin senioriyhteisössä. Ideana olisi näin helpottaa sukupolvien välisiä kontakteja, keskinäistä auttamista ja arjesta selviytymistä ja kulttuurin välittämistä isovanhempien sukupolvelta heidän lastenlastensa sukupolvelle.