Fyysiset ratkaisut

Musketööri-kortteli pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan puurakentamisena. Rakennukset suunnitellaan siten, että ne energiatehokkuutensa ja muun ekologisuutensa osalta täyttävät kaikki voimassa olevat määräykset tai ylittävät ne, jos ratkaisut ovat teknistaloudellisesti perusteltavissa. Rakennukset pyritään sijoittamaan siten, että kortteliin muodostuu rauhallinen ja lapsiystävällinen sisäpiha. Sen lisäksi pidämme tärkeänä panostaa ympäristön esteettiseen laatuun ja vehreyteen sekä hyödyntää merellisen maiseman ominaisuuksia ihmistä terveyttävänä ja voimaannuttavana tekijänä.

Kortteli suunnitellaan täysin esteettömäksi siten, että sisäänkäynti on mahdollista sekä kadulta pohjakerroksesta että sisäpihalta 1. kerroksesta. Asuntojen ja yhteisten tilojen suunnittelussa otetaan huomioon niiden muunneltavuus. Liiketilat pyritään sijoittamaan mahdollisimman otollisiin paikkoihin myös alueen muiden asukkaiden käyttämien kulkuväylien kannalta.