Athos ry/rf on yhteistyössä arkkitehti Pia Ilosen kanssa suunnitellut eri ikäryhmät yhdistävää ja myös alueen muita asukkaita palvelevaa yhteisöllistä asumis-, toiminta- ja palvelukorttelia rakenteilla olevaan Helsingin Kruunuvuorenrantaan. Korttelin alustavassa hankesuunnitelmassa sen toimintoja ja fyysisiä ratkaisuja on hahmoteltu seuraavasti:

athos ry kortteli ilman tekstia

Athos: Yhteisömuotoista asumista ikäluokalle 55+

Pienasuntoja ja niiden asukkaita palvelevia yhteistiloja. Pääosa huoneistoista olisi 1-2 huoneen asuntoja ilman omaa autopaikkaa. Yhtenä päämääränä niin tilojen kuin niissä tapahtuvan sosiaalisen elämän osalta on se, että asukkaat voisivat jatkaa asumista tutussa yhteisöllisessä ympäristössä myös voimien heiketessä. Tämän vuoksi tähän korttelinosaan suunnitellaan myös tiloja, jotka palvelevat hoivan ja kotisairaanhoidon järjestämisessä sitä tarvitseville asukkaille. Ideana on tarjota puitteet elämälle "yksilönä yhteisössä".

Porthos: Lapsiperheille soveltuvia asuntoja

Lapsiperheille soveltuvia huoneistoja ml. kortteliin suunniteltuun rivitalo/"townhouse" -rivistöön mahdollisesti sijoittuvia kaksikerroksisia perheasuntoja, kooltaan n. 70-100 m2.

Aramis: Korttelin asukkaiden yhteistiloja

Lähtökohtana asukkaiden yhteistilojen suunnittelussa on mahdollistaa luonteva, asukkaiden ja sukupolvien välinen kohtaaminen, yhteisöllisyyden ja keskinäisen avun verkostojen vahvistaminen sekä tilojen viihtyisyys, monipuolisuus ja laajuus mahdollistaen sen, että itse asunnot voisivat olla pinta-alaltaan tavanomaista pienempiä ja siten myös pieni- ja keskituloisten saatavilla. Esimerkiksi asuntokohtaiset saunat on pääsääntöisesti tarkoitus korvata yhteisillä talosaunoilla.

Korttelin tulevat asukkaat vastaavat yhdessä arkkitehdin ja myöhemmin palkattavan rakennuttajakonsultin kanssa tilojen ideoinnista ja suunnittelusta. Ensimmäisissä tapaamisissa ja alustavissa suunnitelmissa on tuotu esiin mm. seuraavanlaisia tarpeita, jotka jatkosuunnittelussa täsmentyvät ja joita arvioidaan tarkemmin sekä teknisen toteuttamiskelpoisuuden että kustannusten kannalta:

  • Monikäyttöinen kirjasto/ruokailu/juhlatila, jossa mahdollisesti erikseen lasten leikki- ja pelitila ja jossa talon seniorit ja pienemmät lapset voivat kohdata esim. koulun jälkeen yhteisten pelien ja/tai läksyjen teon avustamisen merkeissä. Myös vanhemmille lapsille/nuorille tila tarjoaa luontevan paikan kontaktiin erilaisia ammattiryhmiä ja elämäntarinoita edustavien talon aikuisten kanssa, joilta tarvittaessa voi saada tukea erilaisissa elämäntilanteissa, tulevaisuuden suunnittelussa ja esim. ammatinvalinnassa
  • Yhteiskeittiö
  • Asukkaiden vieraille muutamia maksullisia huoneita/huoneistoja, joita vapaina ollessaan voi vuokrata lyhytaikaiseen käyttöön myös ulkopuolisille
  • Kuntosali ja alakerran, myös liikuntarajoitteisille soveltuvan talosaunan yhteyteen tuleva kuntoutus-/virkistäytymisallas
  • Kattosauna ja siihen liittyvä oleskelutila
  • Erilliset pienemmät harrastetilat (esim. puutyöverstas, jooga, musiikki jne.)
  • Alakerroksen yhteistilat yhdistävä talvipuutarha, kattoterassit ja viheristutukset

D´Artagnan: Tiloja työlle, yrittämiselle ja alueen palvelutarjonnan rikastuttamiselle

Korttelin katutasoon ja kellarikerrokseen suunnitellaan liiketiloja sellaisille toiminnoille, joiden olemassaolo tukee korttelin asukkaita ja edistää myös sen ympäristön asukkaiden yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Näiden työ- ja yritystilojen vuokralaisina voisivat olla talon omat asukkaat, heidän muodostamat yhteisöt, esimerkiksi seniorien työosuuskunta ja ulkopuoliset yrittäjät. Näissä tiloissa voisi toimia esimerkiksi päiväkoti, kahvila, ravintola, ekokauppa, hoito- ja kotipalveluja tarjoava yritys jne.

Yhtenä mahdollisuutena on keskusteltu myös alueelle suunnitellun asukasrantasaunarivistön yhden osan avaamista kaikkia helsinkiläisiä ja myös kaupungissa vierailevia matkailijoita palvelevaksi yleiseksi saunaksi, jonka toimintaa Athos ry/rf voisi kahvilan ohella pyörittää. Lisäksi ajatuksena on esitetty yhteiskäyttöön tulevien autojen ja veneiden hankintaa ja/tai yhteistyötä vastaavia palveluja tarjoavien yritysten kanssa, jotka osaltaan vähentäisivät yksityisomistuksessa olevien autojen ja veneiden parkki-/laituripaikkatarvetta.